Dış ülkelerden gelen hastalarımız için bilgi

Değerli hastamız,

Ne yazık ki, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde bulunduğunuz süre içerisinde tıbbi bir tedavi görmek zorunda kaldınız. Mümkün olan en kısa sürede tekrar sağlığınıza kavuşmanız için, size her bir hastamıza sunulduğu gibi tıbbi açıdan gerekli olan her türlü hizmet sunulacaktır.

Avrupa ülkelerinden gelen hastalarımız için genellikle ya Avrupa Birliği hukukuna ya da antlaşmalar hukukuna göre bir sağlık sigortası güvencesi mevcuttur. Bunun için, geçerli Avrupa Sağlık Sigortası Kartınız (EHIC) veya Almanya’da kalacağınız süre için kendi ülkenizin sağlık sigortasından alınan geçerli bir geçici sertifikanın yanı sıra, acil bir tıbbi durumun söz konusu olduğunu ve Almanya’ya tedavi görmek amacıyla  gelmediğinizi imzanızla onayladığınız 80 ve 81 no.lu beyanlara ve de pasaportunuza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Diğer tüm ülkelerden gelen hastalarda, alacakları tıbbi yardım için ödeyecekleri tedavi masraflarını Federal Almanya’da peşin ödemeleri ve olasılıkla bu meblağ için
memleketlerine geri döndükten sonra bağlı bulundukları sigorta kurumundan iade almaları olağan bir yöntemdir. Tedavi masraflarının ödenmesini teminat altına almak
amacıyla, sizden bir peşinat ödemesi yapmanızı rica ediyoruz. Yapılacak bu peşinat ödemesinin tutarı, alacağınız tedavinin türüne bağlıdır.

Hasta İdaresi